AVANT is de regionale vereniging waarin de aanbieders van verpleging, verzorging en wijkverpleging in de regio Zuid-Holland Noord samenwerken op gedeelde thema’s ter bevordering van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Daartoe stimuleren de lidorganisaties het onderling contact in het kader van het ‘leren van elkaar’ het delen van expertise. Ook voert AVANT daartoe overleg met externe partijen zoals Sleutelnet, Transmuralis, het Zorgkantoor ZHN en ZW-Connect over gezamenlijke actuele thema’s.

AVANT bestaat sinds 2000. In dat jaar namen de twee toenmalige grote thuiszorgorganisaties en de koepels van verpleeghuizen en van verzorgingshuizen in de regio (SaVeBo, Savel, VeRve en VVZ) het initiatief tot de oprichting van één vereniging voor aanbieders van ouderenzorg in de regio Zuid-Holland Noord.