Het bestuur van AVANT wordt gevormd door:

  • Marja van der Valk (WIJdezorg), voorzitter
  • Henny Roos (Groot Hoogwaak), secretaris
  • Bert Buirma (Roomburgh), penningmeester