AVANT en zorgkantoor Zorg en Zekerheid voorzien op korte termijn grote tekorten aan verpleegzorgplekken. Ze hebben samen een visie gepresenteerd om de ouderenzorg in de toekomst kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar te houden. Daarin staat samenwerking centraal.

Over twee jaar is het tekort aan verpleegzorgplekken in de regio Zuid-Holland-Noord opgelopen tot duizend. In het jaar 2040 is dat ruim boven de vierduizend, becijferen Avant en Zorg en Zekerheid. Dat komt gemiddeld neer op een tekort van 328 plekken per 10.000 inwoners in een gemeente. Het gaat daarbij om plaatsen in verpleeghuizen en plekken met intensieve zorg die in de thuissituatie worden georganiseerd.

Afspraken
In de regiovisie die de twee partijen samen met stakeholders, zoals gemeenten, woningcorporaties en welzijnsorganisaties, hebben opgesteld, staan afspraken om de belangrijkste regionale zorgopgaven aan te pakken. Zo komt er een meerjarig regionaal inkoopkader, een gezamenlijke agenda voor de arbeidsmarkt, wordt het welzijnsdomein nadrukkelijk betrokken en wordt per kern gekeken welke (ver)bouwactiviteiten nodig zijn. Ook zal de zorg zoveel mogelijk per kern worden ingericht en ligt er meer nadruk op hulpmiddelen en e-healthtoepassingen.

‘Het kan en moet anders’
“De oplossing ligt in het samen doen, met voor ieder een eigen rol”, zegt Marieke Timmer van Zorg en Zekerheid. “We bundelen de energie én middelen van alle organisaties. Zorgorganisaties in de regio en Zorg en Zekerheid hebben hier al tientallen jaren goede ervaringen mee.”
Anne Leemhuis, voorzitter van Avant en bestuurder bij Marente: “In de ouderenzorg worden zorgmedewerkers nu ook veel op welzijn ingezet. Dat kan en móet in de toekomst anders. Zorgorganisaties blijven faciliteren in het welzijn van ouderen, maar zoeken daarin veel meer de samenwerking op met familie, mantelzorgers en vrijwilligers. Zo kunnen we zorgmedewerkers vooral inzetten op zorg. Daarnaast speelt innovatie een belangrijke rol. We werken steeds meer met beeldzorg in de thuissituatie, digitale hulpmiddelen en e-healthtoepassingen.”

Klik hier voor de Regiovisie Ouderenzorg van AVANT en Z&Z