Het is de verwachting dat ook in onze regio Zuid-Holland Noord het aantal ouderen tot 2040 zal verdubbelen. Gelijktijdig kampen we met een toenemend tekort aan zorgmedewerkers. De ouderenzorgorganisaties in Zuid-Holland Noord (verenigd binnen AVANT) en Zorgkantoor Zorg en Zekerheid – maken zich grote zorgen over de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de ouderenzorg in de toekomst in de regio.

Noodzaak voor breed maatschappelijk debat
Uitgaande van het huidige aantal verpleegzorgplekken én op basis van ongewijzigd beleid verwachten we in onze regio in 2025 een tekort van bijna 1000 plekken, wat oploopt tot een tekort van ruim 4260 plekken in 2040. Het vraagstuk is te groot en veelomvattend om als ouderenzorgaanbieders en zorgkantoor alleen het hoofd te bieden. Wij vinden het daarom belangrijk om dit probleem ook bij de andere stakeholders (gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en andere belanghebbenden) in de regio onder de aandacht te brengen.

In deze publicatie vindt u meer informatie over de totaalopgave.
Hieronder hebben we ook de tekorten specifiek in kaart gebracht per gemeente: