Op verzoek van de veiligheidsregio Hollands Midden hebben de regionale VVT-organisaties binnen AVANT een speciale extra opvang geopend voor ouderen met COVID in de regio.

De opvang is gesitueerd in locatie Groenhoven in Leiden, onderdeel van Topaz. Patiënten die zijn opgenomen geweest in het ziekenhuis met het coronavirus en al weer wat zijn aangesterkt, maar nog wel verzorging nodig hebben, kunnen worden opgevangen in de COVID-opvang Groenhoven in Leiden. Ook mensen voor wie geen ziekenhuisopname noodzakelijk is, maar die wel met een coronabesmetting vanuit de thuissituatie aanvullende zorg nodig hebben, kunnen worden opgenomen in deze opvang. Dit kan bijvoorbeeld als de verzorging door een mantelzorger of thuiszorg onvoldoende is.

Voor wie is deze opvang bedoeld?
COVID-19 is een heftig virus. Gelukkig kunnen de meeste mensen het virus thuis uitzieken. Maar niet iedereen. Als mensen met het coronavirus in het ziekenhuis al weer wat zijn aangesterkt, maar nog wel verzorging nodig hebben, dan kunnen zij worden opgevangen in de COVID-opvang in Groenhoven. Niet in alle gevallen is ziekenhuisopname nodig, maar er kunnen ook mensen met een coronabesmetting vanuit de thuissituatie opgenomen worden in Groenhoven, bijvoorbeeld als de verzorging door een mantelzorger of thuiszorg onvoldoende is.

Hoe kunnen cliënten worden aangemeld?
(Huis)artsen kunnen mensen doorverwijzen naar deze opvang. Aanmeldingen verlopen via het cliëntenservicebureau van Topaz. Zij zijn bereikbaar op: 088 921 2400 of via e-mail: csb@topaz.nl.

Aanvullende informatie voor verwijzers
Zodra de COVID-opvang Avant Groenhoven is geopend is de beschikbaarheid van bedden zichtbaar via: https://capman.verzorgdeoverdracht.nl/.
Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau van Topaz via csb@topaz.nl of telefonisch 088 921 2400.
Buiten kantooruren kan dit via het bekende telefoonnummer van RAP-ZHN T 088 33 99 999.

Adres Avant Groenhoven
Witte Rozenstraat 21
2311 XS Leiden
Telefoon: 088 921 2345

Heeft u een vraag?
Voor vragen kunt u zich wenden tot het cliëntservicebureau van Topaz via csb@topaz.nl of telefonisch 088 921 2400.
Buiten kantooruren kan dit via het bekende telefoonnummer van RAP-ZHN T 088 33 99 999.